بررسي اثرات عصاره تام و فراکسيون هاي هيدرومتانولي حاصل از چاي سياه ارتودکس ايراني بر عوامل التهابي و هموگلوبين گليکوزيله در موش صحرايي ديابتي

چکیده:

پيش زمينه و هدف: شواهد فزاينده اي وجود دارد که اختلالات در عوامل التهابي و هموگلوبين

گليکوزيله نقش عمده اي را در پاتوژنز بيماري ديابت و توسعه عوارض آن بازي مي کنند. از قديم

الايام عصاره هاي گياهي در کنترل اين بيماري به طور تجربي مصرف مي شدند. لذا مطالعه

حاضر با هدف تعيين اثرات عصاره تام چاي سياه و فراکسيون هاي حاصل از آن بر عوامل التهابي

و هموگلوبين گليکوزيله موش هاي ديابتيک صورت گرفت.
مواد و روش کار: در اين مطالعه ۵۶ سر موش نر سه ماهه در محدوده وزني ۲۵۰-۲۰۰ گرم انتخاب

و به طور تصادفي به هشت گروه ۷ تايي تقسيم و به مدت يک ماه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه

هاي اول و دوم سالم غيرديابتي و بقيه گروه ها توسط استرپتوزوتوسين ديابتي شدند به گروه هاي

مورد مطالعه به ترتيب: ۱- حامل ۲- عصاره تام +حامل ۳- حامل ۴- عصاره تام +حامل و به بقيه

گروه ها فراکسيون هاي هيدرو متانولي+حامل: ۵-۲۰ درصد، ۶-۴۰ درصد، ۷- ۶۰ درصد، ۸- تر کيب

۸۰ و ۱۰۰ درصد به صورت داخل صفاقي روزانه ترزيق شد. در پايان مطالعه از تمام گروه ها خون

گيري شد و هموگلوبين گيلکوزيله و عوامل التهابي: اينترلوکين ۱ و ۶، TNfa و CRP با استفاده از

کيت هاي مربوطه اندازه گيري گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه تجويز عصاره تام چاي سياه و فراکسيون ۲۰ درصد حاصل از آن باعث کاهش

عوامل التهابي: اينترلوکين ۱ و ۶، و CRP در رت هاي سالم و ديابتيک شد (P<0.05) ولي تجويز عصاره

تام چاي سياه و فراکسيون هاي حاصل از آن تاثيري بر روي هموگلوبين گليکوزيله رت هاي سالم و

ديابتي نداشت.
بحث و نتيجه گيري: تجويز عصاره تام چاي سياه و فراکسيون ۲۰ درصد حاصل از آن بر عوامل التهابي

رت هاي ديابتيک تاثير مثبت دارد.

 

برای مطالعه متن کامل نتیجه این تحقیق علمی میتوانید از این قسمت به سایت جهاد دانشگاهی مراجعه نمایید.

_____________________________________________________________________________

برای مشاهده و خرید مرغوب ترین چای استان گیلان و لاهیجان اینجا را کلیک نمایید.

 

behnam moradi
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *